Nệm nhảy cao 1 tấm

3.000.000₫

5.000.000₫

Tấm nệm nhảy cao 1 tấm là nệm nhảy cao được làm 1 khối, rất phù hợp trong tập luyện và thi đấu.

Thông tin chi tiết và tính năng của nệm nhảy cao 1 tấm

Làm bằng mút chuyên dụng liền khối.
 
nem nhay cao 1 tam
Nệm nhảy cao 1 tấm
 

 - vỏ bọc bằng bạt chống thấm có quay cầm.

* có các kích thước cụ thể như sau:

 - 2m x 1,6m x 0,2m = 3.000.000đ

- 2,0m x 1,8m x 0,3m = 4.050.000đ

- 2,0m x 1,6m x 0,4m = 4.550.000đ

- 2,0m x 1,6m x 0,5m = 5.400.000đ

- 2,4m x 1,6m x 0,4m = 5.500.000đ.